Informace pro dárce

Finančních prostředků určených na zkvalitňování léčebné péče o pacienty není ve zdravotnictví nikdy dostatečné množství. Z toho důvodu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  - Interní oddělení Strahov předem děkuje všem sponzorům za každý finanční nebo věcný dar, který nám umožní zlepšit podmínky pro naše pacienty a nemocniční prostředí.

Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, kdy příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji oddělení podílet.

 Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a VFN darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv jsou také k dispozici na sekretariátu Interního odd. Strahov.
Informace:  telefon 225 003 222

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z účtu
  • platbou poštovní poukázkou
  • platbou v hotovost

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label