Světový den ledvin - Interní oddělení Strahov, VFN

den ledvin obrazek2015

Letošní zájem o akci byl počtem zúčastněných pacientů (165) rekordní. U celé jedné čtvrtiny z nich, tj. každý čtvrtý !!, jsme odhalili abnormální nález a u dalších zájemců o preventivní vyšetření jsme odebráním anamnézy dotazníkovou formou odhalili rizikové faktory onemocnění ledvin. Všichni z nich budou dále podrobněji vyšetřeni a sledováni v našich odborných ambulancích s cílem snížit riziko dalšího zhoršování ledvinného onemocnění. Potvrdil se tedy smysl screeningových aktivit.

Spočítejte si online, jaké je riziko onemocnění vašich ledvin. Ledvinovou kalkulačku spustíte zde.

 

35. výročí zavedení peritoneální dialýzy

na Interním oddělení Strahov

 

Tiskova zprava

Zpráva z konference

14.11.2013 proběhla Konference k 35.výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov VFN. Akce proběhla jako pracovní den České nefrologické společnosti. Konference se konala se za hojné účasti - více než 200 účastníků, v krásných prostorách Letního  refektáře královské kanonie premonstrátů na Strahově. Po úvodních slovech zástupců vedení VFN  náměstka MUDr.Břízy  a náměstkyně Mgr.Svobodové  a hudebním výletě  April dua se ujal moderování doc.ing.Lopot za čestného předsednictví prof.MUDr.Dusilové Sulkové.

Odborný program byl  orientován na klinickou praxi peritoneální dialýzy. Paní Nermutová hovořila na téma  vývoje v  PD od počátků až do současnosti. Přednáška prof.Opatrné byla věnovaná novým aspektům léčby anémie u PD pacientů se zřetelem ke KDIGO. MUDr.Bednářová promluvila na téma adekvátnosti PD a možnosti kombinace s HD. Prof.Gurlich prezentoval chirurgický pohled na problematiku zejména zakládání PD katétrů a výsledky dlouhodobé spolupráce jednotného týmu chirurgického a nefrologického.MUDr.Szonowská  hovořila na téma optimálnějšího využití peritoneální dialýzy v kontextu integrovaného přístupu k pacientům s chronickým selháním ledvin. Primářka Paříková uzavírala ranní blok sdělením o nových možnostech využití icodextrinu v léčbě PD pacientů.

Po přestávce  s občerstvením pokračoval další blok přednášek. Zahájila PhDr.Znojová, která se věnovala psychologickému profilu peritoneálně dialyzovaného pacienta. MUDr.Jordanov hovořila o  nových poznatcích ohledně vývoje nositelné PD. F.Diallo představila velmi zajímavou  kasuistiku peritoneálně dialyzovaného pacienta. Primář Vlasák ve svém sdělení hovořil o zkušenostech s akutně zahajovanou PD. MUDr.Ságová hovořila ve své přednášce o možnostech léčby adaptovanou automatizovanou PD. Závěrečné  shrnutí  patřilo primáři Interního oddělení Strahov VFN  MUDr.V.Polakovičovi.

Po ukončení odborného programu se zájem ci mohli zúčastnit prohlídky Strahovské knihovny.

Děkujeme řečníkům,organizátorům,všem účastníkům a sponzorům za  vydařenou oslavu významného výročí peritoneální  dialýzy v ČR.

Světový den ledvin 13.3.2014

3.4.2014Small WKD Logo 2014

Vaše ledviny jsou stejně staré jako vy. Postarejte se o ně a poraďte se s lékařem."                                                                                       

Dne 13.března proběhl, letos již po deváté,  Světový den ledvin (WKD) - jedná se o celosvětovou zdravotní kampaň, která  zdůrazňuje důležitost ledvin a snaží se o včasné rozpoznání chronického onemocněním ledvin a následně snížení výskytu dalších komplikací - zejména kardiovaskulárních.  

Stejně jako v minulých letech i letos se Interní oddělení Strahov připojilo k celosvětové kampani. V rámci této aktivity poskytlo naše pracoviště široké veřejnosti možnost absolvovat jednoduché vyšetření ledvin. Kromě stanovení hladiny kreatininu a funkce ledvin byla zájemcům vyšetřena i glykemie. V krátkém dotazníku jsme zjišťovali přítomnost nejčastějších rizikových onemocnění pro poškození ledvin. Zájemců o vyšetření byl letos stejně jako loni velký počet, vyšetření absolvovalo 120 lidí všech věkových kategorií. U pětiny vyšetřených byl zachycen abnormální močový či krevní nález nebo zvýšení krevního tlaku, které bylo po zvýšení glykemie druhou nejčastější patologií. Řada těchto pacientů byla indikována k podrobnému nefrologickému vyšetření a sledování.

Je tedy zřejmé, že i letos byla tato screeningová akce smysluplná. A to jak po stránce zlepšení prognozy nemocných při včasném záchytu onemocnění, tak i  z hlediska  zvýšení informovanosti populace o úskalích onemocnění ledvin.

30. výročí zahájení programu CAPD na Interním oddělení Strahov

23. 10. 2008

Dne 23.10.2008 se uskutečnil 18. nefrologický den České nefrologické společnosti pořádaný jako konference ke 30. výročí zahájení programu CAPD na Interním oddělení Strahov. 

Více >>>

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label