Ambulance klinického psychologa

Psychologický tým zajišťuje tyto služby:

  1. psychická podpora nemocného a jeho rodiny v období přípravy na dialýzu
  2. poradenství při volbě dialyzační metody s ohledem na osobní předpoklady a životní styl nemocného
  3. provázení pacienta při prvních dialýzách a podpora pozitivních způsobů vyrovnávání se se změněnou životní situací
  4. psychologická pomoc při zvládání těžkostí spojených s dialyzační léčbou (ztráta zaměstnání, rodinné a vztahové problémy, deprese, rozhodování o transplantaci ledviny apod.)
  5. psychologická intervence, terapeutická péče o hospitalizované pacienty interního oddělení
  6. psychologická péče o nemocné z jiných dialyzačních středisek

Ve spolupráci s lékaři a sestrami dialyzačního střediska i interního oddělení usilujeme o vytváření prostředí, které je přátelské k nemocným a jejich rodinám

Ordinační hodiny:

Pondělí - pátek: 08:00 - 15:00

Pracovníci:

PhDr. Marcela Znojová (odborný garant)

Kontakt:

Telefon: +420 225 003 230

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label