Informace o peritoneální (břišní, domácí) dialýze

I s dialýzou se dá kvalitně žít

V České republice je téměř 6 000 pacientů, kteří se po selhání funkce ledvin stali závislými na dialýze. I s touto diagnózou je však možné vést plnohodnotný život. Moderní metoda peritoneální (domácí) dialýzy jim umožní, aby nemuseli přestat pracovat, studovat, věnovat se rodině a svým koníčkům. Dokonce ani cestování není neřešitelná komplikace. Nespornou výhodou této metody je, že pacient si buď samostatně, nebo za pomoci svých blízkých provádí dialýzu doma, například v noci během spánku. A stejně tak si může pomůcky pro dialýzu, včetně vaků s dialyzačním roztokem, dovézt nebo nechat dopravit na místo dovolené nebo přechodného letního pobytu a v léčbě plynně pokračovat i zde.

Nové služby:

Jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy (PD) je možnost provádět léčbu ve vlastním (domácím) prostředí a do určité míry i možnost přizpůsobovat režim léčby individuálně potřebám nemocného. Peritoneální dialýzu si v ČR většinou vybírají soběstační pacienti, kteří jsou schopni zvládat, jak léčbu, tak často i práci, studium a další aktivity. Věk populace se však zvyšuje a spolu s tím vzrůstá i počet nemocných, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni. Ani pro tuto skupinu nemocných nemusí být PD nedostupná, jsou však závislí na péči a pomoci svého okolí. K handicapům v samostatném provádění peritoneální dialýzy patří například komplikace způsobené cukrovkou nebo komplikace, které s sebou přináší věk.

Z uvedeného vyplývá, že nemocný, kterému může být poskytnuta odpovídající léčba a péče v domácím prostředí, má zcela jistě i vyšší kvalitu života. Vzhledem k tomu, že se u chronického selhání ledvin jedná o léčbu dlouhodobou a úplné vyléčení není možné, je aspekt kvality života z pohledu pacienta zásadní. Významnou měrou se nyní mohou na poskytování této specializované péče podílet agentury domácí péče nebo všeobecné sestry, které pracují ve zdravotnických zařízeních nebo v sociálních službách a dosud neměly možnost činnost spojenou s PD plátcům zdravotní péče vykazovat.

Cestování s peritoneální dialýzou

Cestování s peritoneální dialýzou je jednoduché, protože pacient teoreticky může provádět výměny každý den jinde. Zcela běžné je, že pacienti s peritoneální dialýzou cestují po České republice, přičemž stačí, když na středisku, kam běžně dochází do ambulance peritoneální dialýzy, sdělí adresu svého „cestovního“ pobytu. Sestra zodpovědná za objednávání materiálu objedná závoz přímo na místo určené pacientem. Pacient může samozřejmě vycestovat i do zahraničí, ať už po Evropě, nebo do vzdálenějších destinací. Cestu je třeba naplánovat několik týdnů dopředu, aby na pacienta jeho materiál čekal v místě jeho zahraničního pobytu.

Jak funguje břišní, domácí dialýza?

Při tomto způsobu dialýzy se krev čistí uvnitř těla, v břiše. Využívá se přirozená membrána peritoneum - pobřišnice, která vystýlá dutinu břišní. Je bohatě zásobena cévami. Krev, která tudy protéká, se přestupem přes pobřišnici čistí. Peritoneum funguje jako filtr. V břišní dutině pacienta je dialyzační roztok, pomocí kterého je organismus očištěn. Škodliviny přestupují přes pobřišnici do roztoku. Ten se pak vypouští z těla ven a je nahrazen čerstvým roztokem. Tento proces vypuštění a napuštění se nazývá výměna. Roztok se napouští do peritoneální  břišní dutiny pomocí ohebné plastové hadičky, tzv. peritoneálního katétru.

Katétr se zavádí do břišní dutiny během menšího operačního výkonu a jde o trvalý přístup, který se běžně nevyměňuje. Pacient si provádí výměny doma samostatně, pokud to není možné, mohou pomoci další osoby – rodina nebo sestry z agentur domácí péče. Na kontroly do nemocnice pacienti dochází cca 1x měsíčně.

Příběhy pacientů

Příběhy naleznete zde.

 

Video o peritoneální dialýze, příběhy pacientů.

Ke shlédnutí naleznete zde.

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label