Ošetřovatelská lůžka

Ošetřovatelská lůžka

Na 19 lůžkách poskytujeme léčebnou a ošetřovatelskou  péči především pacientům s interním onemocněním po překonání akutní fáze jejich onemocnění nebo s onemocněním, které vyžaduje dlouhodobější pobyt v nemocnici, ale již ne na akutním lůžku. Oddělení je zaměřeno především na péči pro dialyzované nemocné, protože Interní oddělení Strahov, Všeobecné fakultní nemocnice s celým týmem odborníků je centrem  komplexní péče pro nemocné s chronickým onemocněním ledvin, hemodialyzační  středisko  je přímo v budově. Také  je zde ambulance peritoneální dialýzy, predialýzy, nefrologická a interní lůžková část.

Je vhodné i pro pacienty, kde ambulantní léčba při domácím ošetřování nevede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo dochází ke zhoršení, např. soběstačnosti, pohyblivosti nebo stavu výživy. Dále je vhodné pro edukaci dlouhodobého léčebného režimu u chronicky nemocných. 

Nejčastější onemocnění, na které je oddělení zaměřeno:
  • Chronické selhání ledvin.
  • Chronické   interní  choroby ostatní jako jsou například stavy po cévních mozkových příhodách,  metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi  k doléčení,   stabilizaci  poruchy výživy.
  • Jiné  dlouhodobé  nemoci  vyžadující rehabilitaci -  například  pohybového aparátu  - jako je třeba  -  stav po zlomenině končetiny,  který již nevyžaduje  péči  traumatologa  nebo ortopeda a je třeba  další rehabilitace.
Poskytovaná péče:
  • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace
  • péče nutričního terapeuta
  • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění  z nemocnice       
  • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
  • řešení sociálního zázemí pacientů

Je zde možný krátkodobý  i dlouhodobý pobyt, maximálně po dobu 90 dnů

Pravidla pro příjem pacientů: 

Na oddělení jsou přijímáni pacienti po odeznění akutní fáze onemocnění, po provedení nezbytných diagnostických a léčebných postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.

Příjem je možný ve všední dny po předchozí ústní domluvě s vedoucím lékařem oddělení, tel. (+420) 225 003111, který posoudí indikaci v souladu se zaměřením a možnostmi oddělení. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí pacienta na oddělení žádá zpravidla jeho ošetřující lékař, může o něj požádat i sám pacient, případně prostřednictvím rodiny. Pokud na oddělení nebude volné místo, pacienta zapíšeme do pořadníku, který je u vedoucího lékaře oddělení a termín nástupu mu sdělíme neprodleně, jakmile se lůžko uvolní. 

Na oddělení máme nadstandardní pokoje. Pokud si rodina přeje, poskytujeme lůžko i rodinnému příslušníkovi.

Ceník nadstandardních pokojů naleznete zde.

Kontakt:

Lékař pověřený vedením: MUDr. Rita Šaková

Staniční sestra: Bc. Gabriela Duřtová

Telefon: +420 225 003 258

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label