Turková Hana

01.09.2014

Dobrý den pane primáři,

dovolte mi, abych celému Vašemu oddělení poděkovala za příkladný přístup k pacientům. Od 29. 7. do 4. 8. byla na Vašem oddělení hospitalizovaná moje maminka Anna Krejčová, ročník 42. Podstupovala vyšetření kostní dřeně. Chci především poděkovat Mudr. Švárovi, přes kterého se na Vaše oddělení dostala. Zdravotní problém nám maximálně vysvětlil, byl velice vstřícný, prostě profesionál s lidským přístupem k pacientovi. Dále velký dík patří Mudr. Klembarové, která maminku psychicky maximálně podporovala a její vztah k pacientům je více než lidský. Dík si zaslouží i všechny sestřičky. Musím Vám napsat, že zákrok, který maminka podstoupila jistě nebyl příjemný, ale její nadšení po návratu domů  z personálu nemocnice a z přístupu k pacientům nejen vysoce odborného, ale hlavně lidského mě potěšil.

Všichni pracují s maximálním nasazením a jistě i nad rámec svých pracovních povinností. Prosím poděkujte jejím jménem všem. Díky pobytu u Vás jsme přehodnotily názor na české zdravotníctví a to jedině v dobrém.

Přeji Vám ve Vaší náročné a zodpovědné práci hodně zdaru a elánu a celému kolektivu hodně pracovních i osobních úspěchů v životě.

Turková Hana /dcera/

Zdenka Řeháková

Vážení,

byla jsem od 30. listopadu do 7.prosince hospitalizována u vás, na Interním oddělení Strahov, na lůžkovém oddělení E.

Chtěla bych touto cestou vyslovit velké uznání za mimořádnou péči na tomto oddělení, a to nejen ošetřující lékařce, MUDr. Šakové (její propouštěcí zpráva mluví sama za odbornou péči a výsledky), za naprosto perfektní přístup k pacientovi, vždy doprovázený milým jednáním a porozuměním.

Také profesionální péče všech sestřiček, v čele se staniční sestrou Danou, byla mimořádná. Také pomocný personál (např. v kuchyňce paní Luba), naprostá čistota, ale i přístup při úklidu, to všechno bylo na vysoké úrovni. Totéž platí o specielních vyšetřeních v přízemí. Všechny poznatky nelze jinak ocenit než jako perfektní chod celého areálu.

Stejně tomu bylo i před pěti lety při dlouhodobé těžké nemoci mého manžela, Ing. Václava Řeháka. Vše jsem oceňovala při denních návštěvách, kdy byl v péči ošetřující lékařky MUDr. Wohlové a zdravotního personálu, se kterými jsem se setkala nyní na recepci i na oddělení E.

Děkuji za vše a všem přeji hodně zdraví

a pracovní úspěchy do nového roku.

Zdenka Řeháková

Antonie Hegerliková

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

ředitelka VFN v Praze

Vážená paní ředitelko,

dovolte, abych Vás upozornila na dva výjimečné jedince z mnoha dobrých, se kterými jsem se setkala na lůžkové části Interního oddělení A Nemocnice na Strahově. Jsou naprosto nenápadní. Ale přímo z nich čiší pocit, že jejich práce je skutečně náplní jejich života. Že jí dělají rádi.

Sestra Květa Bečanová pracuje na lůžkovém oddělení i na ambulanci hojení ran. Dokonalý profesionál s klidným, vyrovnaným přístupem, který neztrácí ani v případě nečekaných, náhlých příhod.

Sestra Květa bez zmatků okamžitě zvládne situaci, vydá ty správné příkazy, zavolá ty správné lékaře, žádné bezradné pobíhání či nervozita. Pacienta uklidní již svou přirozenou autoritou, vnitřní jistotou člověka, který ví, že je na svém místě.

Pro pacienta je zdrojem klidu a bezpečí, zdrojem pocitu, že je ve správných rukách. Nositelka úsměvu, dobré nálady, protože umí, protože zná a ví.

Další výjimečný člen téhož kolektivu je MUDr. Martin Matějů, přímo nadšenec svého povolání. Každý pacient je pro něho jedinečný případ. Tak také s ním jedná. Jeho nepředstíraný zájem, ba přímo posedlost, co by se dalo ještě udělat, co by se dalo vylepšit, to umění vytvořit důvěrný vztah a přitom nepřekročit hranici lékař – pacient, je doslova nadstandardní.

Nejsem ráda, že mne choroby dostaly do stavu stálého návštěvníka Nemocnice na Strahově, ale jsem velice ráda, že mi choroby umožnily poznat tak vynikající lidi a odborníky na slovo vzaté, jakými jsou sestra Květa Bečanová a MUDr. Martin Matějů.

S úctou

Antonie Hegerliková

Marcinková Helena

Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu

Ředitelství VFN

Dobrý den,

velmi Vám všem děkuji za Vaši pomoc při řešení zdravotní péče o mého tatínka. Zemřel dne 18.4.2012 v prostředí domova v péči svých nejbližších. Jsem Vám nesmírně vděčná za veškerou pomoc.

Alespoň tímto způsobem přijměte moje poděkování. Také bych velice ráda poděkovala za vstřícnost a perfektní péči celého personálu na interním oddělení Strahov.

S pozdravem Marcinková Helena

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

nemocnice v Karlových Varech

V. Sztuchlíková

Vážený pane primáři,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za umožnění stážovat na Vašem pracovišti. Byla jsem moc spokojená, velmi mě to obohatilo.

S přáním hezkého dne V.Sztuchlíková

Vladimír Hanykýř

Poděkování

Prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA vedoucí interního oddělení nemocnice Strahov

Vážený pane primáři, dovolte mi abych Vám touto cestou poděkoval za vzornou péči, která mě byla věnována na Vašem oddělení v době mé hospitalizace od 26.4. do 9.5.2011. Zejména hodnotím vysokou profesionalitu lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků i osobní a citlivý přístup k pacientům a za to vše jsem vděčný Vám i všem členům Vašeho týmu s kterými jsem se setkal. Ještě jednou všem děkuji a jsem s mnoha pozdravy doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc.

Gill Nolan

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Interní oddělení Strahov,
prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

Good Morning,

just a note to thank you for looking after Pam while in Prague at the weekend. Pam had a lovely time and spoke very highly of the staff at your unit. I hope to send more patiens in the near future.

Thank you once again for your hospitality and assistance in making Pamela´s trip possible.

Regards
Gill Nolan,
Renal Administration Co-Ordinator,
Nephrology, Aintree Hospital, Liverpool

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label