Informace

Centrální tunelovaný žilní katetr pro potřeby hemodialýzy - video

Video ke zhlédnutí zde.

Úvod do problematiky chronického selhání ledvin - video

Video ke zhlédnutí zde

Certifikovaný kurz PD

 

Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou

Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Kurz je určen především pro sestry domácí péče, sestry pracující v oblasti následné péče, sociální péče apod. Sestry, které pracují na nefrologickém oddělení, mohou činnost vykazovat pouze ambulantně.

Cílem kurzu je příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro úzce vymezené činnosti, ke kterým absolventi kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností pro speciální práci sester domácí péče, následné péče a sociální péče. Zvláštní zřetel je věnován specifickým činnostem sestry, která pečuje o pacienta léčeného asistovanou PD mimo nefrologické oddělení.

 

Termíny pro rok 2018:

9. - 13. 4. 2018

8. - 12. 10. 2018

Kurz se uskuteční v posluchárně Interního oddělení Strahov VFN a 1. LF UK v Praze, Šermířská 4/1921, 169 00 Praha 6. Přihlášku a podrobnosti kurzu naleznete zde.

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label